Department of Engineering Sciences

Dissertation Ingrid Ajaxon

  • Date: 5/12/2017 at 9:15 AM 1:00 PM
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Häggsalen
  • Contact person: Sara Rudqwist
  • Disputation

Disputation: Ingrid Ajaxon, avd för tillämpad materialvetenskap, ”Can bone void fillers carry load? Behaviour of calcium phosphate cements under different loading scenarios”. 12 maj kl 9.15, Häggsalen. Opponent: Professor Uwe Gbureck, FMZ, Universität Würzburg, Tyskland.