Department of Engineering Sciences

Dissertation Hao Huang

  • Date: –13:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Polhemsalen
  • Contact person: Maria Strömme
  • Disputation

Disputation : Hao Huang, avd för nanoteknologi och funktionella material, ”Quinone-pyrrole dyad based polymers for organic batteries – From design to application”. 21 april kl 9.15, Polhemsalen. Opponent : Professor Olle Inganäs, Biomolekylär och organisk elektronik, Linköpings universitet.