Department of Engineering Sciences

Docent lecture Lena Klintberg

  • Date: 3/31/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 2001
  • Contact person: Klas Hjort
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning: Tekn dr Lena Klintberg, avd för mikrosystemteknik, ”Hur rör sig träd och växter?”. 31 mars kl 13.15, Å2001. Ordförande: Professor Klas Hjort. Docenturnämndens representant: Professor Hana Barankova. Föreläsningen ges på svenska.