Department of Engineering Sciences

Dissertation Piotr Szaniawski

  • Date: 01 June, 13:15–17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Häggsalen
  • Contact person: Ramy Salameh
  • Phone: 018-4713009
  • Disputation

Disputation: Piotr Szaniawski, avd för fasta tillståndets elektronik, ”From light to dark: Electrical Phenomena in Cu(In,Ga)Se2 solar cells”. 1 juni kl 13.15, Häggsalen. Opponent: Professor Thomas Walter, University of Ulm, Tyskland.