Department of Engineering Sciences

Docent lecture Mahbubur Rahman

  • Date: 23 May, 13:15–15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 10132
  • Contact person: Vernon Cooray
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning: Tekn dr Mahbubur Rahman, avd för elektricitetslära, ”Åskmoln, blixtar, gnistor och energirika röntgenstrålar – en återblick på laboratorieförsök”. 23 maj kl 13.15, Å10132. Ordförande: Professor Vernon Cooray. Docenturnämndens representant: Hana Baránková. Föreläsningen ges på svenska.

 

Sammanfattning:

År 1924 förutsåg nobelpristagaren C. R. T. Wilson att en del av energirika strålningen som når jorden kan ha sitt ursprung i de elektriska fälten i åskmolnen. Sedan dess har forskarna under nästan 75 år har försökt att fastställa om åskmoln eller blixtar kan ge upphov till energirika strålning med blandade resultat.

Idag vet man att energirika strålning sker inte bara från blixtar utan också från elektriska urladdningar i laboratorium. I denna föreläsning ska en återblick ges på de ledande laboratorieförsöken vilka strävar efter att förstå mekanismen bakom denna energirika strålning i luft på atmosfäriskt tryck.