Department of Engineering Sciences

Docent lecture Juan de Santiago

  • Date: 5/29/2017 at 3:15 PM 5:00 PM
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 2001
  • Contact person: Mats Leijon
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning: Tekn dr Juan de Santiago, avd för elektricitetslära, ”Frekvensreglering för att integrera förnybar elproduktion i nätet”. 29 maj kl 15.15, Å2001. Ordförande: Professor Mats Leijon. Docenturnämndens representant: Hana Baránková. Föreläsningen ges på svenska.