Department of Engineering Sciences

Dissertation Changqing Ruan

  • Date: 13 October, 09:30–13:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Polhemsalen
  • Contact person: Changqing Ruan
  • Disputation

Disputation: Changqing Ruan, avd för nanoteknologi och funktionella material, “Functionalization, characterization and applications of oxidized nanocellulose derivatives”. 13 oktober kl 9.30, Polhemsalen. Opponent: Professor Aji Mathew, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet.