Department of Engineering Sciences

Provföreläsningar professor i byggteknik

  • Date: –11:50
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Polhemsalen
  • Contact person: Mikael Jonsson
  • Föreläsning

Provföreläsningar för professor i byggteknik 14 juni, Polhemsalen. Föreläsningarna hålls på engelska.
10.30 – 10.50 Per Isaksson, research presentation and future plans
11.00 – 11.20 Zhang (John) Lin, research presentation and future plans
11.30 – 11.50 Joakim Widén, research presentation and future plans