Våra forskningsområden

Forskningen vid avdelningen är fokuserad i två områden: elektronik för hållbar energianvändning och smart elektronik för framtidens samhälle, och bedrivs bland annat inom projekt om solceller, flexibel elektronik, sensorer, energieffektiva komponenter, och tunnfilmsteknologier.

Läs mer