Institutionen för teknikvetenskaper

Populärvetenskaplig presentation

Utvecklingen av elektronik har under de senaste 50 åren varit hisnande, och med en enorm betydelse för vårt samhälle idag. Avdelningen för FTE forsätter att bedriva forskning i området för att utveckla nya metoder, material, komponenter, sensorer och solceller.

Forskningen är fokuserad i två områden: elektronik för hållbar energianvändning och smart elektronik för framtidens samhälle.