Bebyggelsens energisystem

I forskargruppen Bebyggelsens energisystem studerar vi byggnaders energisystem och energisystem där byggnader ingår. Hur påverkas fjärrvärmesystem av omfattande energieffektiviseringar i byggnader? Vilken är potentialen för småskalig solel i bebyggelsen? Hur kan vi bygga smarta elnät med aktiva byggnader?

Vi angriper dessa frågor med systemanalytiska metoder och breda tvärvetenskapliga samarbeten. Vår pågående forskning omfattar bland annat optimeringsstudier av fjärrvärme- och kraftsystem, utveckling av metoder för kartläggning av solenergipotential i bebyggelsen, effektiv användning av solel i byggnader och utveckling av simuleringsverktyg för solenergisystem.

Ta del av våra publikationer