Tillverkning och utvärdering av multilagerstruktur för fotokatalytiska tillämpningar

Fullständig beskrivning av examensarbetet finns på engelska.