Grundutbildning

Nedan visas de kurser som ges av avdelningen.

Fasta Tillståndets Fysik I - 5hp
Kod: 1TE300
Period: 2
Kontakt: Gunnar Niklasson

Fasta Tillståndets Fysik II - 5hp
Kod: 1TG310
Period: 3
Kontakt: Per Nordblad

Funktionella material I - 5hp
Kod: 1TE021
Period: 3
Kontakt: Klas Gunnarsson

Funktionella material II - 5hp
Kod: 1TE023
Period: 4
Kontakt: Lars Österlund

Funktionella material III - 5hp
Kod: 1TE069
Period: 1
Kontakt: Roland Mathieu

Modern Fysik - 5hp
Kod: 1TE078
Period: 2
Kontakt: Klas Gunnarsson

Energieffektivisering i byggnader – teknik och system - 10hp
Kod: 1TE035
Period: 1-2
Kontakt: Annica Nilsson

Energieffektiva byggnader och byggnadskomponenter - 10hp
Kod: 1TE036
Period: 1-2
Kontakt: Annica Nilsson

Energieffektivisering - 5hp
Kod: 1TE037
Period: 1
Kontakt: Annica Nilsson

Presentationsteknik - 5hp
Kod: 1TE625
Period: 1-2
Kontakt: Klas Gunnarsson och Mattias Strömberg

Teknik för förnybar energi - 5hp
Kod: 1TG312
Period: 3
Kontakt: Joakim Widén

Ytbeläggningar för energitillämpningar - 10hp
Kod: 1TE073
Period: 2
Kontakt: Lars Österlund

Forskningspraktik i materialvetenskap - 5hp
Kod: 1TE703
Kontakt: Klas Gunnarsson