Institutionen för teknikvetenskaper

Disputation Nina Fowler

  • Datum: 2017-03-10 kl 10:00 14:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Kontaktperson: David Sköld
  • Disputation

Disputation: Nina Fowler, avd för industriell teknik, “Walking the plank of the entrepreneurial university – The litte spinout that could? 10 mars kl 10.00, Häggsalen. Opponent: Professor Malin Brännback, Åbo Akademi, Finland.