Institutionen för teknikvetenskaper

Docentföreläsning Annika Skoglund

  • Datum: 2017-02-24 kl 12:00 13:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2005
  • Kontaktperson: Marcus Lindahl
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning: Tekn Dr Annika Skoglund, avd för industriell teknik,”Teknikbaserat entreprenörskap – Från ‘Quadruple Helix’ till ‘Alternativt entreprenörskap’. 24 februari kl 12.00-13.00, Å2005. Ordförande: Professor Marcus Lindahl. Docenturnämndens representant: Professor Hana Barankova. Föreläsningen ges på svenska, medhavd lunch får förtäras.