Institutionen för teknikvetenskaper

Disputation Hao Huang

  • Datum: 2017-04-21 kl 09:15 13:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Kontaktperson: Maria Strömme
  • Disputation