Institutionen för teknikvetenskaper

Öppet hus på Ångström

  • Datum: 22 april, kl. 10.00–15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Mikael Jonsson
  • Visning