Institutionen för teknikvetenskaper

Disputation Christopher Frisk

  • Datum: 08 juni, kl. 09.15–13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Kontaktperson: Ramy Salameh
  • Telefon: 018-4713009
  • Disputation

Disputation: Christopher Frisk, avd för fasta tillståndets elektronik, ”Modeling and electrical characterisation of Cu(In,Ga)Se2 and Cu2ZnSnS4 solar cells". 8 juni kl 9.15, Polhemsalen. Opponent: Professor Janez Krc, University of Ljubljana, Slovenien.