Institutionen för teknikvetenskaper

Disputation Magnus Hedlund

  • Datum: 08 juni, kl. 13.15–17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80101
  • Kontaktperson: Emma Holmberg
  • Telefon: 5822
  • Disputation

Disputation: Magnus Hedlund, avd för elektricitetslära, ”Electrified integrated kinetic energy storage”. 8 juni kl 13.15, Å80101. Opponent: Professor Markus Mueller, University of Edinburgh, UK.