Institutionen för teknikvetenskaper

Docentföreläsning Juan de Santiago

  • Datum: 29 maj, kl. 15.15–17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2001
  • Kontaktperson: Mats Leijon
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning: Tekn dr Juan de Santiago, avd för elektricitetslära, ”Frekvensreglering för att integrera förnybar elproduktion i nätet”. 29 maj kl 15.15, Å2001. Ordförande: Professor Mats Leijon. Docenturnämndens representant: Hana Baránková. Föreläsningen ges på svenska.