Institutionen för teknikvetenskaper

Disputation Mingzhi Jiao

  • Datum: 2017-06-09 kl 09:15 13:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2001
  • Kontaktperson: Mingzhi
  • Disputation

Disputation: Mingzhi Jiao, avd för mikrosystemteknik, ”Microfabricated gas sensors based on hydry-thermally grown 1-DZnO nanostructures”. 9 juni kl 9.15, Å2001. Opponent: Professor Anita Lloyd Spetz, Inst för Fysik, Kemi och Biologi (IFM), Linköping universitet.