Institutionen för teknikvetenskaper

Licentiatseminarium Viktoria Westlund

  • Datum: 13 oktober, kl. 10.00–12.00
  • Plats: Polacksbacken ITC1245
  • Kontaktperson: Staffan Jacobson
  • Licentiatseminarium

Licentiatseminarium: Viktoria Westlund, avd för tillämpad materialvetenskap, ”Fundamental friction phenomena and applied studies on tribological surfaces”. 13 oktober kl 10.00, ITC 1245. Granskare: Professor emeritus Sture Hogmark, Uppsala.