Institutionen för teknikvetenskaper

ABB smörjer med grafen

2015-06-30

ABB kommer att samarbeta med Institutionen för Teknikvetenskaper samt Institutionen för Kemi, Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum vid Uppsala universitet. Om 1,5 år ska resultaten presenteras.

Läs artikel i NyTeknik

Nyheter