Fönster som kan rena luften

2016-04-12

Fönsterglas som belagts med pigmentet titandioxid kan rena inomhusluften från skadliga molekyler. Solljuset bryter då ned de organiska föroreningarna till vatten och koldioxid. Metoden förbättras nu på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Läs hela artikeln hos bofast.se

Nyheter