Institutionen för teknikvetenskaper

Masterutbildningar vid Institutionen för teknikvetenskaper

Institutionen för Teknikvetenskaper ansvarar för två internationella masterprogram, nämligen Master i industriell ledning och innovation samt Master i Förnybar elgenerering. Samtliga program ges på engelska. På denna sida finns bl a specifik information om hela ansökningsprocessen - från ansökan till registrering. Se också universitetets sidor Master i industriell ledning och innovation samt Master i Förnybar elgenerering för allmän information.

Ansökning

Antagningsprocessen

Registrering