Disputation: Monica Norberg, “Engagerat ledarskap för att skapa förutsättningar för allas delaktighet”

Disputation: Monica Norberg, div Quality Sciences, “Engagerat ledarskap för att skapa förutsättningar för allas delaktighet”. Opponent: Professor Kristen Snyder, Mittuniversitetet.