Fasta tillståndets elektronik

Vi är en expanderande avdelning inom institutionen för teknikvetenskaper.  Vi bedriver forskning inom elektronikområdet och har ett stort engagemang i grundutbildningen vid Uppsala Universitet.