3D elektronik och sensorer

Vi forskar om nya komponentkoncept och nanofabrikationsteknologier för användning inom livsvetenskap och energi.

Inom livsvetenskap fokuserar vi på nya sensorkoncept för att detektera joner och laddade molekyler (t.ex. DNA) med höga utsignaler, lågt brus och korta responstider. Vår senaste demonstration av en så kallad IGBA-sensor är ett exempel på vår orientering i detta forskingsämne.

Inom energirelaterade området forskar vi om energieffektiv 3D chip-teknik.