Ionik och Optoelektronik

Vår mission

Vi arbetar över gränserna inom elektronik, optik och fluidik för att utveckla sensorer för hälsoapplikationer samt för att undersöka grundläggande biologiska frågor. Vi tror på teknologier som möjliggör prediktiv diagnos och förebyggande behandlingar, vilket i slutändan möjliggör förebyggande av sjukdomar. Detta uppdrag kräver sofistikering i framtida hälsoapparater när det gäller kapacitet, känslighet och portabilitet. Med hjälp av mikro- och nanoskala-teknik på kiselplattform strävar vi efter att få uppdraget att verklighet.