Komponentforskning

LDMOS effekttransistor för höga frekvenser.

Komponentforskningen är ofta fokuserad på att hitta nya koncept för komponenter, antingen med förbättrad prestanda eller komponenter som möjliggör nya tillämpningar. Av speciellt intresse är energieffektiva komponenter för höga frekvenser. Forskningen sker ofta i samarbete med företag.

Forskningsledare: Jörgen Olsson