Mikrovåg, mm-våg och THz-teknik

Forskningen inom mikrovågsteknik inkluderar området trådlösa grässnitt från mikrovågsfrekvenser upp till THz området för tillämpningar inom telekommunikation, radar och bioteknik. Exempel är trådlösa sensornätverk, antenner, effektförstärkare och sensorer för medicinskt bruk. Arbetet sker ofta tillsammans med akademiska partners, institut och företag inom nationella och internationella projekt.