Om avdelningen för fasta tillståndets elektronik

Vi är en expanderande avdelning som bedriver forskning inom elektronikområdet och har ett stort engagemang i grundutbildningen vid Uppsala Universitet. 
Forskningen är fokuserad i två områden: elektronik för hållbar energianvändning och smart elektronik för framtidens samhälle, och bedrivs bl a inom projekt om solceller, sensorer, energieffektiva komponenter, nano-komponenter och tunnfilmsteknologier.

Vi finns på plan 1 i hus 2 och 3 vid Ångströmlaboratoriet.

Fasta tillståndets elektronik

Ekonom: 018-471 3009

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress: Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 3009
Fax: 018-471 3270

Forskningsledare :

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1

Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Telefonnummer: 018-471 3083

Fax: 018-555095