Forskarutbildningskurser

Ett urval bland följande kurser med respektive högskolepoäng ges regelbundet:

 Kurs

Poäng

Kontakt

Halvledarkomponentfysik 
Kursplan

5-10  hp

Shi-Li Zhang /
Jörgen Olsson

Design och process av avancerade halvledarkomponenter 

5-10 hp

Zhibin Zhang /
Shi-Li Zhang

RF- och mikrovågförstärkare 

10 hp

Dragos Dancila /
Jörgen Olsson /
Olof Bengtsson

Avancerade halvledarmaterial 

3-10 hp

Shi-Li Zhang

Sensorteknik

5-10 hp

Apurba Dev / Robin Augustine /  Shi-Li Zhang

Elektrisk karakterisering samt instrumentering  Kursplan

5 hp

Zhen Zhang /
Uwe Zimmermann

Optisk karakterisering av tunna filmer  Kursplan

5 hp

Carl Hägglund

Solcellsteknik  Kursplan

5 hp

Tobias Törndahl

Tunnfilmsteknologi

Kursplan

5 hp

Tomas Kubart /
Tobias Törndahl

Vakuumteknik  Kursplan

5 hp

Tomas Nyberg

Bioelektromagnetism

5 hp

Robin Augustine