Kurser på grund och avancerad nivå

Kod Kurs Poäng Kontakt
1TG312 Teknik för förnybar energi      5hp Marika Edoff
1TE028 Solenergi - teknik och system    10hp Charlotte Platzer-Björkman
1TE624 Elektronik I      5hp Jörgen Olsson
1TE720 Elektrisk mätteknik      5hp Uwe Zimmermann
1TE725 Analog elektronik      5hp Jörgen Olsson
1TE653 Mikrovågssystem    10hp Anders Rydberg
1TE694 Antennteori      5hp
1TE042 Design av integrerade kretsar      5hp Jörgen Olsson
1TE039 Halvledarelektronik      5hp Zhen Zhang
1TE041 Processteknologi för halvledarkomponenter      5hp
1TE663 Programmering av enkapseldatorer    10hp Uwe Zimmermann
1TE723 Programmering av enkapseldatorer      5hp Uwe Zimmermann
1TE678 Solenergitekniker för elgenerering      5hp Charlotte Platzer-Björkman
1TE680 Trådlösa gränssnitt för Internet of Things      5hp
1TE658 Trådlösa sensornätverk      5hp Anders Rydberg
1TE016 Tunnfilmsteknik I      5hp Tobias Törndahl och Tomas Kubart
1TE741 Tunnfilmsteknik II      5hp Tomas Kubart och Tobias Törndahl
1TE679 Öppen fördjupningskurs i elektroteknik      5hp
1TE724 Avancerad solcellsdesign      5hp Charlotte Platzer-Björkman