Disputation - Yuxia Ji

2018-04-16

Yuxia Ji kommer att försvara sin avhandling "Thermochromic VO2-based materials for smart windows: Progress towards applications in buildings" fredagen den 20:e april kl 9:30 i Häggsalen.