Disputation - Tian Bo

2018-04-27

Tian Bo kommer att försvara sin avhandling "Magnetic Nanoparticle Based Biosensors for Pathogen Detection and Cancer Diagnostics" fredagen den 4:e maj kl 13:15 i Häggsalen.