Mikrostrukturlaboratoriet (MSL)

Mikrostrukturlaboratoriet (MSL) är Uppsalas nod i Myfab, en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad forskning och utveckling inom mikroteknik, nanovetenskap och materialforskning. Förutom UU medverkar även KTH, Chalmers och (från 2016) Lunds universitet i denna omfattande infrastruktur, där ca 800 användare har tillgång till lika många instrument. De samlade laboratorieresurserna inom Myfab står till förfogande för såväl akademisk forskning som för industriell utveckling.

De användargrupper som är verksamma hos MSL representerar vitt skilda forskningsfält, med en viss fokusering mot grundläggande materialvetenskap, tunnfilmsteknik, energigenerering och –hushållning, framtidens elektronik, mikrosystem, nanoteknik samt livsvetenskaper.

För ytterligare information om MSL och Myfab hänvisas till vår hemsida (allmän information, avgifter, etc.) samt vårt egenutvecklade labstyrningssystem, Myfab-LIMS (utrustningslistor, ansökan om användartillträde, etc.).