Solcellsteknik

Avdelningen för Solcellsteknik spänner över ett brett område från grundläggande fysikkemi och elektronik till materialvetenskapliga tillämpningar som tunnfilmsteknikmaterialutveckling och processteknik. Den gemensamma nämnaren är att vår forskning syftar till att förstå hur ljus interagerar med elektro-optiska material och att använda denna förståelse för att utveckla och vidareutveckla solceller.

Våra lärare är aktiva på flera kurser inom grund och forskarutbildningarna både inom grundläggande elektronik och tunnfilmsteknik, samt karakteriseringsmetoder och mer specifikt inom solcellsteknik.

Avdelningsföreståndare: Marika Edoff
Marika.Edoff@angstrom.uu.se

Anställda och övriga verksamma