Forskningsprojekt

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material fokuserar på många olika forskningsområden där det gemensamma är innovativt arbete genom nanoteknologiska principer. Här finner du projekt som ligger nära såväl energiforskning samt biomedicin. Vi arbetar nära industri och akademiska insitutioner för att säkerställa att vår forskning förblir relevant och banbrytande.


Nanosäkerhet och biokompatibilitet

Vi utvecklar nya nanostrukturerade material för användning inom life science och bioteknik.

Två viktigta aspekter av detta är:

  • Nanosäkerhet
  • Förståelsen om hur nanostrukturerade material och dess egenskaper påverkar biokompatibiliteten

Ansvarig person: Natalia Ferraz

Hållbar elektrisk energilagring

Ett av våra största projekt har som mål att utveckla de grundvetenskapliga verktyg som krävs för att skapa en ny och långsiktigt hållbar typ av uppladdningsbara batterier och superkondensatorer för elektrisk energilagring som helt och hållet baseras på förnybara, organiska material. Materialen skall vara högkapacitiva och flexibla, kunna produceras uppskalningsbart i ekonomist konkurrenskraftiga processer med lågt ekologiskt fotavtryck (s.k. carbon foot print), samt återvinnas på ett miljövänligt sätt för att därmed säkerställa en fullt hållbar livscykel.

Ansvarig person: Martin Sjödin och Maria Strömme

Den mesoporösa magnesiumkarbonaten Upsalite®

Upsalite® är en  mesoporös magnesiumkarbonat som syntetiserades i vår grupp för första gången i 2012. Materialet har den störta ytarean av alla kända alkaliska jordartsmetallkarbonater, samt en smal porstorleksfördelning centrerad kring ~6 nm. För närvarandet jobbar vi med ett flertal projekt där Upsalite®:s egenskaper utvärderas och optimeras för många olika användningsområden.

Ansvariga personer: Maria Strömme, Ken Welch och Ocean Cheung.