IndTek gratulerar Marcus Forsberg och Lukas Tådne för att ha erhållit Stora FM-priset 2016!

2016-12-05

Marcus och Lukas, som avslutade sina studier på Masterprogrammet för industriell ledning och innovation vårterminen 2016, belönades för sin uppsats “Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård – En fallstudie på Barnonkologen”.

Enligt juryn håller master-uppsatsen hög akademisk kvalitet, samtidigt som den “visar på stor utvecklingspotential inom sjukvården” och “presenterar konkreta förslag på hur stödverksamheten kan effektiviseras”. Priset, som delas ut årligen och premierar de mest nytänkande uppsatserna inom Facility Management-området, erhölls i hög konkurrens, och delades i år mellan tre likvärdiga uppsatslag, som får dela på 100 000 kronor. Läs mer här

Nyheter