Entreprenörskolan

Entreprenörskolan är ett avslutande studieprogram för dig som läser ett långt utbildningsprogram inom naturvetenskap och teknik. Under ett intensivt utbildningsår får du använda dina specialistkunskaper för att driva ett skarpt affärsprojekt från idé till kommersiell verklighet. Samtidigt får du fördjupa dig i ämnen som affärsplanering, marknadsanalys, immaterialrätt och affärsjuridik, hur man startar företag och hur man leder och driver teknikbaserade utvecklingsprojekt.

Entreprenörskolan består av dels ett projektarbete om 30 hp, som sträcker sig över hela läsåret och som utgör studenternas examensarbete, dels kurser om sammanlagt 30 hp med inriktning på entreprenörskap och affärsutveckling och projektledning i FoU. Kurserna läses parallellt med projektarbetet och är utformade för att stödja detta. Studenterna registreras och examineras inom sina respektive studieprogram.

Projektarbetet utgörs av ett verkligt innovationsprojekt, som bygger på resultat från forskning vid universitet eller kunskapsintensiva företag. Projektet är ett grupparbete för 2-3 studenter och syftet är att praktiskt träna och tillämpa de teoretiska kunskaperna från kursdelen. Det tekniska innehållet i projekten är avsett att tillämpa, fördjupa och nyttiggöra de kunskaper som du förvärvat tidigare i din utbildning.

Kursdelen har en inriktning mot teknikbaserad affärsutveckling och marknadsanalys samt ledning och styrning av kunskapsintensiva företag. Dessutom behandlas moment som patentering, licensiering samt avtal och förhandling.

Entreprenörskolan löper läsårsvis. Projektarbetet inleds under hösten och avslutas med slutrapportering i maj/juni. Kurserna ligger i huvudsak under hösten. Projektarbetet ökar i intensitet under året för att under vårterminen drivas på heltid.

Läs mer om Entreprenörskolan i kursplanen