Industriell projektledning II 2020/2021 (5 hp)

HT20, 33 %, Campus

Startdatum: 26 oktober 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-14471 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

Behörighet: 120 hp inklusive Industriell projektledning eller Organisering av kunskapsintensivt arbete.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Kursen fokuserar på tillämpningar av planerings- och styrformer i leverans-, utvecklings- och upphandlingsprojekt inom flera industriella applikationsområden. Tonvikt läggs även på projekt som organisationsform, projektens relation till den permanenta organisationen, samt kopplingen mellan projekt och organisationens övergripande strategi. Under kursen tillämpas projektteori med flera praktikfall.

Mer information

Kontakt

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 21 Uppsala

Box 534, 751 21 Uppsala