Industriell projektledning 2020/2021 (5 hp)

HT20, 33 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 25 oktober 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-14447 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

VT21, 33 %, Campus

Startdatum: 22 mars 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-64483 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

Behörighet: 40 hp inom teknik/naturvetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i organisering och ledning av projekt inom teknikintensiva näringar. Metodik och terminologi för planering, uppföljning och styrning presenteras och exemplifieras. Externa gästföreläsare bidar till att förena de teoretiska kunskaperna med praktiska erfarenheter och perspektiv från olika industrigrenar och verksamheter. Kursen består av föreläsningar och en gruppuppgift där olika projektrelaterade kunskaper och färdigheter övas.

Mer information

Kontakt

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 21 Uppsala

Box 534, 751 21 Uppsala

Juan de Santiago

E-post: studievagledare@teknik.uu.se

Telefon: 018-471 31 73