Ingenjörsetik 2020/2021 (5 hp)

VT21, 33 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 22 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-64420 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

Behörighet: 30 hp inom teknik alternativt 10 hp avancerade kurser inom Industriell teknik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Mer information

Kontakt

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 21 Uppsala

Box 534, 751 21 Uppsala