Disputation:Petter Eklund, ”Design of rare earth free permanent magnet generators”.

Disputation: Petter Eklund, avd för elektricitetslära, ”Design of rare earth free permanent magnet generators”. Opponent: Docent Oskar Wallmark, KTH.