Disputation Per Fors

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Per Fors
  • Disputation

Disputation Per Fors, avd Industriell teknik, "Problemazing Sustainable ICT". Opponent: Professor Saara Taalas, Linnéuniversitetet.