Disputation: Yuanyuan Han, "Biosensing platforms using graphene based bioreactive nanostructures with various dimensions”

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Lokal: 2005.
  • Doktorand: Yuanyuan Han, avd Tillämpad materialvetenskap, ”Biosensing platforms using graphene based bioreactive nanostructures with various dimensions”, Opponent: Dr. Rabah Boukherroub, Université de Lille, Frankrike.
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Yuanyuan Han
  • Disputation