Licentiatseminarium: David Langhammer, ”Adsorption and reactions of sulfur dioxide on TiO2 surfaces: Fundamental studies on single crystals and nanoparticles”,

David Langhammer. Avd Fasta tillståndets fysik, ”Adsorption and reactions of sulfur dioxide on TiO2 surfaces: Fundamental studies on single crystals and nanoparticles”. Opponent: Professor Anders Sandell vid institutionen för fysik och astonomi, Uppsala universitet.