Docentföreläsning: Meysam Pazoki "Shedding light on new perovskite solar cell materials"

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 4001
  • Föreläsare: Dr. Meysam Pazoki
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Meysam Pazoki
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning: Dr. Meysam Pazoki, avd Fasta tillståndets fysik
Perovskit-solcellsmaterial har nyligen fått en ökad relevans för applikationer i lågkostnadssolceller med hög effektivitet. De har kallats "Nästa stora händelse inom solcellsteknik", där deras spektakulära fysiska egenskaper gör dem till lovande kandidater för tunnfilm- och tandemsolceller. I denna föreläsning presenteras grunderna, fördelarna och nackdelarna med perovskit-solcellsenheter och vägar för att hitta nya perovskit-solcellsmaterial med förbättrade prestanda.


Ordförande:Professor Lars Österlund
Docenturnämndens representant:Professor Kristofer Gamstedt

Välkomna!