Docentföreläsning: Carl Hägglund "Mot resurs-ultimata solceller med lokaliserade ytplasmoner"

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Föreläsare: Dr Carl Hägglund, avd fasta tilståndets fysik.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Carl Hägglund
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning: Dr Carl Hägglund, avd fasta tilståndets fysik.

Sammanfattning: I strävan mot bättre, billigare och mer resurseffektiva solceller, öppnar lokaliserade ytplasmoner intressanta möjligheter. Lokaliserade ytplasmoner är kollektiva excitationer av ledningselektroner i små partiklar och andra strukturer av ledande material. De har förmågan att generera mycket hög absorption och spridning av ljus, vilket kan utnyttjas för att reducera tjockleken hos det fotoaktiva skiktet i solceller ända ned till nanoskalan. Detta medger kraftigt minskad materialåtgång och flera andra fördelar. I denna föreläsning kommer jag beskriva grundläggande mekanismer, begränsningar och fysikaliska förutsättningar för användningen av lokaliserade ytplasmoner i solceller, med ett extra fokus på närfältseffekter. Jag kommer även presentera utmaningar och framtidsutsikter i förhållande till praktiska tillämpningar och etablerad teknik.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande: Professor Shi-Li Zhang
Docenturnämndens representant: Professor Tomas Edvinsson

Välkomna!